Tin Tức

THỦ TỤC XIN THẺ TẠM TRÚ VIỆT NAM CHO CHỦ ĐẦU TƯ

Thứ 5, 27/06/19

Thủ tục xin Thẻ Tạm Trú Việt Nam chủ đầu tư, cổ đông góp vốn được thực hiện tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh các tỉnh, thành phố hoặc Cục quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công An, thẻ tạm trú cho chủ đầu tư được xem xét cấp thẻ tạm trú có thời hạn không quá 5 năm. Thẻ Tạm Trú Việt Nam được cấp cho người nước ngoài là chủ đầu tư, cổ đông góp vốn có ký hiệu ĐT, đối với trường hợp này nhà đầu tư nước ngoài cần chứng minh được mục đích nhập cảnh thông qua ký hiệu visa Việt Nam và hồ sơ giấy tờ liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Hồ sơ xin thẻ tạm trú Việt Nam cho chủ đầu tư cũng đơn giản hơn so với hồ sơ xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc có Giấy phép lao động. Nhà đầu tư nước ngoài được cấp thẻ tạm trú Việt Nam được phép nhập và xuất cảnh Việt Nam nhiều lần mà không cần phải xin visa Việt Nam.

 

THỜI HẠN VÀ KÝ HIỆU CỦA THẺ TẠM TRÚ VIỆT NAM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 1. Thời hạn thẻ tạm trú được cấp có giá trị ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.
 2. Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, ĐT và DH có thời hạn không quá 05 năm.
 3. Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, TT có thời hạn không quá 03 năm.
 4. Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ và PV1 có thời hạn không quá 02 năm.
 5. Thẻ tạm trú hết hạn được xem xét cấp thẻ mới.
 6. Thẻ tạm trú chỉ được cấp cho những người đã có Giấy phép lao động đối với người nước ngoài lao động hưởng lương và những người là chủ đầu tư, cổ đông góp vốn có tên trên giấy phép đầu tư hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh tại Việt Nam

 

NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP THẺ TẠM TRÚ VIỆT NAM ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ VÀ CỔ ĐÔNG GÓP VỐN

 1. Người nước ngoài là thành viên, cổ đông góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 2. Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (trừ người đại diện theo ủy quyền);
 3. Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;

 

QUI TRÌNH CẤP THẺ TẠM TRÚ VIỆT NAM CHO CHỦ ĐẦU TƯ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Thẻ tạm trú Việt Nam được cấp cho nhiều đối tượng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với nhiều mục đích khác nhau như lao động, đầu tư, làm việc, thăm thân,...Tuy nhiên đối với qui trình và hồ sơ cấp thẻ tạm trú Việt Nam cho chủ đầu tư người nước ngoài có sự khác biệt so với các trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam làm việc, lao động,…Qui trình cấp thẻ tạm trú cho chủ đầu tư phải thực hiện qua 2 bước sau:

Bước 1: Người nước ngoài phải xin visa Việt Nam đúng mục đích nhập cảnh, visa đầu tư – ký hiệu ĐT, visa này phải do chính công ty tại Việt Nam mà người nước ngoài đầu tư sẽ đứng ra làm thủ tục bảo lãnh

Bước 3: Thực hiện qui trình xin thẻ tạm trú cho chủ đầu tư người nước ngoài, thời hạn thẻ tạm trú có thể được cấp từ 1 năm cho đến không quá 5 năm.

 

HỒ SƠ ĐỂ XIN THẺ TẠM TRÚ CHO CHỦ ĐẦU TƯ, CỔ ĐÔNG GÓP VỐN

 1. Sao y công chứng giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thể hiện tên của nhà đầu tư hoặc cổ đông góp vốn (tùy theo từng loại hình doanh nghiệp);
 2. Sao y công chứng giấy đăng ký mẫu dấu; Giấy đăng ký mã số thuế (nếu có);
 3. Văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú Việt Nam cho chủ đầu tư NA6 đại diện doanh nghiệp ký tên đóng dấu;
 4. Tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú Việt Nam NA8;
 5. 02 ảnh cỡ 2x3 cm phông nền trắng
 6. Hộ chiếu bản chính còn thời hạn trên 2 năm
 7. Visa Việt Nam còn hạn và phù hợp với mục đích nhập cảnh đầu tư - ký hiệu visa ĐT
 8. Bản chính hoặc sao y công chứng sổ hoặc giấy xác nhận tạm trú hoặc phiếu khai báo tạm trú cho Người nước ngoài

 

Trường hợp chủ đầu tư, cổ đông góp vốn xin thẻ tạm trú cho thân nhân bổ sung

 1. Hộ chiếu bản chính còn thời hạn trên 2 năm;
 2. 2 tấm hình 2x3 cm phong nền trắng
 3. Visa Việt Nam phù hợp ký hiệu TT
 4. Bản chính hoặc sao y công chứng sổ hoặc giấy xác nhận tạm trú hoặc phiếu khai báo tạm trú cho Người nước ngoài
 5. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ gia đình: giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, sổ gia đình…..những giấy tờ này phải được hợp pháp hóa lãnh sự quán và được dịch ra tiếng Việt, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

 

CƠ QUAN CẤP THẺ TẠM TRÚ VIỆT NAM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ THỜI GIAN XỬ LÝ

 1. Thẻ tạm trú cho người nước ngoài do Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc
 2. Cục quản lý xuất nhập cảnh – Bộ công an
 3. Thời gian xử lý: 5 đến 7 ngày làm việc

 

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC ĐẾN THẺ TẠM TRÚ VÀ VISA VIỆT NAM

 

Thông tin liên hệ
Discovery Indochina Travel Co., Ltd
5th Floor | Platinum Building | 145 Dien Bien Phu Street, District 1 | Ho Chi Minh City | Vietnam
Tel: 028 39102358 | 028 39102359  Mobile: 0938228856 | 0906640505


www.visa5s.com | www.ditravel.vn

Các tin liên quan
Top