Visa nhập cảnh

Visa các nước

MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Hiện tại trình tự thủ tục và hồ sơ chi tiết xin Giấy phép lao động hoặc Giấy miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài đang làm việc, đầu tư cũng như cả người nước ngoài có vợ/ chồng là người Việt Nam, đều áp dụng chính sách mới theo Nghị định số 70/2023/NĐ-CP của Chính phủ cùng với Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, người sử dụng lao động được yêu cầu bắt buộc phải đăng thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài, việc đăng tuyển này được thực hiện thông qua cổng dịch vụ công của Cục việc làm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Cổng thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm, ít nhất trước 15 ngày kể từ ngày dự kiến báo cáo giải trình với Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội tỉnh/ thành phố nơi ngước ngoài dự kiến làm việc. Thông qua bài viết này, chúng tôi chia sẻ khái quát những trường hợp và đối tượng cụ thể được miễn Giấy phép lao động Việt Nam, điều kiện áp dụng cũng như thành phần hồ sơ cần cung cấp để chứng minh theo qui định. Tất cả những quan tâm trên sẽ được chia sẻ chi tiết trong bài viết này của Visa5s.com.

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM 2024

Căn cứ pháp lý vào Nghị định 70/2023/NĐ-CP, nghị định 152/2020/NĐ-CP, và chi tiết trong Điều 154 Luật Lao động 2019 có tất cả 20 trường hợp mà người lao động nước ngoài được làm hồ sơ xin giấy xác nhận miễn giấy phép lao động. Nội dung chi tiết và điều kiện áp dụng các trường hợp không cần đề nghị xin giấy phép lao động như sau:

STT

TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM 2024

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

1

Người nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam và đầy đủ giấy tờ pháp lý.

Giấy đăng ký kết hôn do Việt Nam hoặc nước ngoài cấp

2

Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.

 • Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận thành viên góp vốn
 • Giấy đăng kí kinh doanh

3

Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên

Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận thành viên góp vốn, thể hiện số vốn góp là từ 03 tỷ trở lên;

Giấy bổ nhiệm Chủ tịch đồng đồng quản hoặc Thành viên Hội đồng quản trị.

4

Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải

 • Thư bổ nhiệm của công ty mẹ cử nhân viên sang làm việc tại Công ty con ở Việt Nam, đồng thời xác nhận người nước ngoài đã làm việc tại công ty mẹ ít nhất 12 tháng;
 • Lĩnh vực kinh doanh của công ty phải nằm trong 11 ngành dịch vụ Việt Nam cam kết cùng WTO.

5

Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

 • Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/ dự án có tên người nước ngoài thể hiện trên giấy phép thành lập.
 • Giấy phép thành lập của tổ chức quốc tế hoặc tổ chức phi chính phủ.

6

Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

Cung cấp visa Việt Nam và mộc nhập cảnh

7

Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

Giấy xác nhận người nước ngoài chỉ làm việc ở Việt Nam dưới 03 tháng để xử lý các sự cố kỹ thuật cụ thể, trong đó nêu rõ lý do Việt Nam không có chuyên gia nào xử lý được vấn đề.

8

Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật Luật sư.

Giấy phép hành nghề Luật sư tại Việt Nam

9

Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (OĐA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về OĐA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài

Giấy thành lập dự án ODA tại Việt Nam 

10

Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật

Giấy phép hành nghề báo chí do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp

11

Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy hoặc làm nhà quản lý, giám đốc điều hành tại cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức liên chính phủ đề nghị thành lập tại Việt Nam; các cơ sở, tổ chức được thành lập theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.

 • Thư bổ nhiệm công việc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp.
 • Chỉ áp dụng cho giáo viên, nhà quản lý, giám đốc điều hành

12

Tình nguyện viên là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức tự nguyện và không hưởng lương để thực hiện điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

 • Có giấy xác nhận người lao động nước ngoài sẽ làm việc ở Việt Nam với vị trí tình nguyện viên, tự nguyện và không hưởng lương.
 • Giấy xác nhận này phải do Đại sứ quán/ Tổng Lãnh sứ quán các ước hoặc tổ chức quốc tế ở tại Viết ký và đóng dấu xác nhận.

13

Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm

Giấy xác nhận người nước ngoài chỉ làm việc ở Việt Nam dưới 30 ngày là không quá 03 lần trong 01 năm.

14

Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật

Thỏa thuận quốc tế do các cấp lãnh đạo ở Trung ương cấp tỉnh ký kết.

15

Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam

 • Thư cử người nước ngoài sang Việt Nam làm thực tập sinh
 • Giấy xác nhận là học sinh, sinh viên
 • Thẻ học sinh, sinh viên

16

Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 2 Nghị định 152/2020/NĐ-CP

 • Giấy đăng ký kết hôn, sổ gia đình
 • Giấy xác nhận việc làm của người nước ngoài là thành viên của Đại sứ quán/ Lãnh sự quán.

17

Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. 

 • Hộ chiếu công vụ
 • Giấy xác nhận việc làm do Đại sứ quán/ Lãnh sự quán cấp.

18

Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại

 • Giấy chứng nhận đầu tư
 • Giấy đăng kí kinh doanh/ giấy phép thành lập văn phòng đại diện/ chi nhánh/ văn phòng điều hành

19

Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các công việc sau: 

a) Giảng dạy, nghiên cứu; 

b) Làm nhà quản lý, giám đốc điều hành, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức liên chính phủ đề nghị thành lập tại Việt Nam

 • Văn bản do Bộ giáo dục và Đào tạo Việt Nam xác nhận.

 

20

Trường hợp theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Văn bản thực hiện điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên


TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC XIN MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 2024

Các bước thực hiện

Hướng dẫn chi tiết các bước xin Miễn giấy phép lao động

Thời gian xử lý

Bước 1

Theo yêu cầu của Nghị định 70/2023/NĐ-CP, các trường hợp xin xác nhận miễn giấy phép lao động nói chung đều cần phải thực hiện đầy đủ các 03 bước. Đặc biệt, từ ngày 01/01/2024 bắt buộc doanh doanh nghiệp phải đăng tuyển lao động trên website của Cục việc làm hoặc Trung tâm dịch vụ việc làm. Việc làm này giúp tạo điều kiện thuận lợi tối đa để lao động Việt Nam có cơ hội tiếp cận các cơ hội việc làm.

Các bước trong quá trình thực hiện đăng tuyển:

 1. Đăng ký tài khoản trên website đăng tuyển của Cục Việc làm.
 2. Tiến hành đăng tuyển nội dung theo luật định:
 • Điền đầy đủ các thông tin trên website tuyển dụng và đính kèm công văn tuyển dụng có ký tên, đóng dấu của doanh nghiệp.
 • Thời gian thực hiện đăng tuyển: sớm nhất có thể theo nhu cầu của công ty hoặc ít nhất trước 15 ngày kể từ ngày dự kiến báo cáo giải trình.
 • Quá trình đăng tuyển kéo dài 15 ngày kể từ ngày, kể từ ngày được duyệt đăng tuyển. Trong quá trình này, Trung tâm giới thiệu việc làm sẽ giới thiệu các ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của công ty. Và công ty phải phản hồi kết quả phỏng vấn ứng viên do Trung tâm giới thiệu.

(Nội dung hướng dẫn được giới thiệu chi tiết trong Công văn 6932/TTDVVL-GTVL)

15 ngày làm việc

Bước 2:

Sau khi kết thúc quá trình đăng tuyển mà doanh nghiệp vẫn không tìm ra được ứng viên nào phù hợp từ Trung Tâm giới thiệu việc làm thì sẽ tiếp tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài với Sở lao động tại cái tỉnh/ thành phố.)

10 ngày làm việc

Bước 3

Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin Giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

05 ngày làm việc


CÁC TRƯỜNG HỢP PHỔ BIẾN VÀ THÀNH PHẦN HỒ SƠ XIN MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 2024

STT

CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

THÀNH PHẦN HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1

Người nước ngoài kết hôn với người việt nam

1. Mẫu số 09/PLI Phụ lục I đã được doanh nghiệp ký, đóng dấu;

2.Giấy đăng kí kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;

3. Bản chính Giấy khám sức khoẻ do Việt Nam cấp hoặc Bản chính Hợp pháp hoá lãnh sự kết quả Khám sức khoẻ do cơ quan nước ngoài cấp;

4. Hộ chiếu sao y chứng thực hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp.

 

- Không yêu cầu doanh nghiệp thực hiện xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (tức lược bỏ bước 1,2 trong quy trình nói trên.)

- Trường hợp này cũng không phải làm thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép giao động nhưng phải tiến hành báo báo cáo thông tin đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc những thông tin sau theo Mẫu Mẫu số 09/PLI Phụ lục I.

2

Thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn

1. Mẫu số 09/PLI Phụ lục I đã được doanh nghiệp ký, đóng dấu;

2.Giấy đăng kí thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn;

3. Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận thành viên góp vốn;

4. Bản chính Giấy khám sức khoẻ do Việt Nam cấp hoặc Bản chính Hợp pháp hoá lãnh sự kết quả Khám sức khoẻ do cơ quan nước ngoài cấp;

5. Hộ chiếu sao y chứng thực hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp.

Thực hiện đầy đủ 03 bước trình tự xin miễn giấy phép lao động:

Bước 1: Thực hiện đăng tuyển lao động

Bước 2: Xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Bước 3: Nộp hồ sơ xin Miễn giấy phép lao động.

3

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên

1. Mẫu số 09/PLI Phụ lục I đã được doanh nghiệp ký, đóng dấu;

2. Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận thành viên góp vốn, thể hiện số vốn góp là từ 03 tỷ trở lên;

3. Giấy bổ nhiệm Chủ tịch đồng đồng quản hoặc Thành viên Hội đồng quản trị;

4 Bản chính Giấy khám sức khoẻ do Việt Nam cấp hoặc Bản chính Hợp pháp hoá lãnh sự kết quả Khám sức khoẻ do cơ quan nước ngoài cấp;

5. Hộ chiếu sao y chứng thực hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp không cần phải đăng tuyển dụng và thực hiện giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngooài.

- Trực tiếp nộp hồ sơ báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc doanh nghiệp có trường hợp này làm việc tại công ty và tuần thủ theo quy định của pháp luật.

4

Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ của Việt Nam với WTO

1. Mẫu số 09/PLI Phụ lục I đã được doanh nghiệp ký, đóng dấu;

2. Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận thành viên góp vốn, thể hiện số vốn góp là từ 03 tỷ trở lên;

3. Thư bổ nhiệm của công ty mẹ cử nhân viên sang làm việc tại Công ty con ở Việt Nam, đồng thời xác nhận người nước ngoài đã làm việc tại công ty mẹ ít nhất 12 tháng;

4 Bản chính Giấy khám sức khoẻ do Việt Nam cấp hoặc Bản chính Hợp pháp hoá lãnh sự kết quả Khám sức khoẻ do cơ quan nước ngoài cấp;

5. Hộ chiếu sao y chứng thực hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp.

Thực hiện đầy đủ 03 bước trình tự xin miễn giấy phép lao động:

Bước 1: Thực hiện đăng tuyển lao động

Bước 2: Xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Bước 3: Nộp hồ sơ xin Miễn giấy phép lao động.


NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI GIẤY XÁC NHẬN MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 2024

 • Thời hạn của giấy xác nhận miễn giấy phép lao động tối đa là 02 năm và không gia hạn.
 • Cho dù người sử dụng lao động có nhu cầu tuyển mới hay tiếp tục tuyển dụng lao động nước ngoài đã được cấp giấy xác nhận miễn giấy phép lao động thì bắt buộc phải chuẩn bị theo hồ sơ như xin lần đầu.
 • Không phải tất cả các trường hợp đều cần phải xin nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, điều này giảm tải thủ tục và thời thời gian rất nhiều. Các trường hợp không cần phải xin nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cũng như đăng tuyển việc làm như Visa5s.com có chia sẻ chi tiết trong phần TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC XIN MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 2024.
 • Giấy xác nhận miễn giấy phép lao động đối với trường hợp người lao động nước ngoài có vợ hoặc chồng Việt Nam sẽ không bổ trợ được cho việc xin Thẻ tạm trú thăm thân hoặc Visa Thăm thân dài hạn.

CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI


DI TRAVEL
5th Floor | Platinum Building | 145 Dien Bien Phu Street, District 1 | Ho Chi Minh City | Vietnam
Tel: 028 39102358 | 028 39102359 | Mobile/ Whatsapp/ Zalo: 0938228856 | 0906640505
Email: Contact@ditravel.vn

www.visa5s.com | www.ditravel.vn

Các dịch vụ liên quan
Top