Visa nhập cảnh

Visa các nước

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căn cứ theo Nghị định số 70/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, quy định về điều kiện, hồ sơ thủ tục xin Giấy phép lao động Việt Nam cho người lao động nước ngoài năm 2024, cũng như tuyển dụng, quản lý người lao động nước ngoài làm việc cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, thủ tục trình tự các bước xin Giấy phép lao động sẽ áp dụng theo nghị định 70/2023/NĐ-CP, các bước nộp hồ sơ xin Work Permit và thông báo với Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh/thành phố nơi người nước ngoài làm việc phải được thực hiện thông qua môi trường điện tử cổng dịch vụ công của Cục việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với nhu cầu giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến báo cáo giải trình với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc, doanh nghiệp phải tiến hành đăng thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài theo nghị định mới nhất.

Người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc theo hợp động lao động ký kết với các công ty, doanh nghiệp, nhà thầu nước ngoài hoặc văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam… được yêu cầu bắt buộc phải có Giấy phép lao động hoặc giấy miễn Giấy phép lao động do Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh/thành phố cấp, đây là cơ sở pháp lý cao nhất cho phép người lao động nước ngoài làm việc và lưu trú hợp pháp tại Việt Nam theo đúng luật định.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM 2024

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;
 • Đối với người lao động nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và dạy nghề;
 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;
 • Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.


NHỮNG ĐIỂM MỚI NHẤT QUY ĐỊNH XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM NĂM 2024

Giấy phép lao động Việt Nam cấp cho người lao động nước ngoài có thời hạn tối đa không quá 2 năm và được phép gia hạn Giấy phép lao động trong điều kiện cho phép của nghị định. Bên cạnh đó khi nghị định 70/2023/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực và áp dụng, doanh nghiệp và người lao động nước ngoài cần lưu ý những điểm mới nhất về qui trình thủ tục cũng như thành phần hồ sơ xin Giấy phép lao động năm 2024 như sau:

 • Đối với Bằng cấp: xóa bỏ yêu cầu Người lao động nước ngoài phải có có chuyên môn đào tạo trong chuyên ngành được được đào tạo áp dụng đối với nhóm chức danh Chuyên gia và Lao động kỹ thuật.
 • Đối với Xác nhận kinh nghiệm: có thể sử dụng giấy phép lao động đã được cấp hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã được cấp
 • Đối với nhóm chức danh Giám đốc điều hành: Được qui định rõ ràng với hai trường hợp cụ thể:

- Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp; hoặc

- Người đứng đầu và trực tiếp điều hành ít nhất một lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Do đó đối với trường hợp này có thể áp dụng cho chức danh, vị trí công việc như Giám đốc nhà máy, Giám đốc kỹ thuật, …

 • Đối với qui trình và trình tự các bước nộp hồ sơ xin Giấy phép lao động Việt Nam. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, doanh nghiệp phải thực hiện thêm 1 bước thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài trên cổng thông tin điện tử cục Việc làm hoặc Trung tâm dịch vụ việc làm;
 • Hộ chiếu của người lao động nước ngoài có thể sử dụng bản sao có con dấu xác nhận của doanh nghiệp/ người sử dụng lao động bên cạnh bản sao có chứng thực.
 • Đối với thành phần hồ sơ cung cấp có sự thay đổi mới cho mỗi nhóm chức danh như sau:

- Nhà quản lý cần cung cấp Điều lệ Công ty/ Quy chế hoạt động; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép thành lập; và Nghị quyết hoặc Quyết định bổ nhiệm của doanh nghiệp;

- Chuyên gia, lao động kỹ thuật giấy tờ chứng minh kinh nghiệm làm việc có thể sử dụng Giấy phép lao động đã được cấp cùng với giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc đã được hợp pháp hóa lãnh sự theo qui định;

 • Đối với Người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã được gia hạn một lần, nếu có nhu cầu tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp với cùng vị trí công việc, chức danh thì thực hiện thủ tục cấp mới giấy phép lao động theo trường hợp đặc biệt thì không cần cung cấp Lý lịch tư pháp, giấy tờ chứng minh chuyên gia, lao động kỹ thuật so với hồ sơ cấp mới giấy phép lao động;
 • Đối với trường hợp miễn giấy phép lao động bao gồm: Luật sư nước ngoài có giấy phép hành nghề và Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam không phải thực hiện thủ tục xác định nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài; Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam cần thực hiện thủ tục đề nghị xác nhận miễn giấy phép lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

 

TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 2024

Các bước

Nội dung công việc và trình tự thủ tục xin Giấy phép lao động Việt Nam năm 2024

Thời gian xử lý

Bước 1:

Doanh nghiệp thông báo tuyển dụng lao động trên cổng thông tin điện tử Cục việc làm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

15 ngày làm việc

Bước 2:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ Xin công văn chấp thuận vị trí tuyển dụng lao động người nước ngoài hay còn gọi giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

10 ngày làm việc

Bước 3:

Nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài sau khi có Văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài của Sở Lao Động – Thương Binh Xã Hội

05 ngày làm việc 

THÀNH PHẦN HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM – PHÂN CHIA THEO NHÓM VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

DANH MỤC HỒ SƠ

NHÀ QUẢN LÝ/ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

CHUYÊN GIA

LAO ĐỘNG KỸ THUẬT

HỒ SƠ THEO TỪNG NHÓM VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh;
 • Điều lệ công ty;
 • Nghị quyết hoặc Quyết định bổ nhiệm của công ty.

Trường hợp 1:

 • Văn bằng tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương;
 • Xác nhận kinh nghiệm chứng minh người lao động nước ngoài có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Trường hợp 2:

 • Chứng chỉ hành nghề;
 • Xác nhận kinh nghiệm chứng minh người lao động nước ngoài có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Trường hợp 1:

 • Văn bằng, chứng chỉ chứng minh được đào tạo ít nhất 1 năm;
 • Xác nhận kinh nghiệm chứng minh người lao động nước ngoài có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Trường hợp 2:

Xác nhận kinh nghiệm chứng minh người lao động nước ngoài có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc dự kiến làm việc tại Việt Nam

HỒ SƠ CHUNG CHO TẤT CẢ NHÓM VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

 • Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP;
 • Công văn chấp thuận vị trí tuyển dụng lao động người nước ngoài;
 • Lý lịch tư pháp Việt Nam hoặc Lý lịch tư pháp nước ngoài do nước ngoài cấp;
 • Giấy Khám sức khỏe Việt Nam hoặc Giấy khám sức khỏe do bệnh viện, phong khám nước ngoài cấp;
 • 02 ảnh màu (4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
 • Hộ chiếu được sao y chứng thực hoặc bản sao có xác nhận của công ty bảo lãnh 

TẠI SAO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM PHẢI CÓ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG?

Căn cứ theo Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi điều 22, Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính đối với cả người sử lao động và khi người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động hoặc không giấy xác nhận miễn giấy phép lao động như sau:


Các mức phạt đối với người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc trường hợp phải xin giấy phép lao động. Do vậy khi doanh nghiệp không tuân thủ theo quy định của Nghị định này về xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, người sử lao động nước ngoài sẽ bị xử phạt hành chính như sau:

Trường hợp áp dụng

Hình thức xử phạt

Người sử dụng lao động không thông báo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động hoặc báo cáo nhưng chưa đảm bảo những nội dung, thời hạn theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 1.000.000 VND đến 2.000.000 VND

Người sử dụng lao động sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn.

 • Phạt tiền từ 30.000.000 VND đến 45.000.000 VND với vi phạm từ 01 người đến 10 người;
 • Phạt tiền từ 45.000.000 VND đến 60.000.000 VND với vi phạm từ 11 người đến 20 người;
 • Phạt tiền từ 60.000.000 VND đến 75.000.000 VND với vi phạm từ 21 người trở lên.

Hình thức xử phạt bổ sung đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định 88/2015/NĐ-CP.

Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng
Các mức phạt đối với người lao động nước ngoài
Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi sau đây:

 • Làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
 • Sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn.


DANH MỤC BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VÀ VISA VIỆT NAM

Thông tin liên hệ
DI TRAVEL 
5th Floor | Platinum Building | 145 Dien Bien Phu Street, District 1
Ho Chi Minh City | Vietnam

Tel: 028 39102358 | 028 39102359  | Mobile: 0938228856 | 0906640505


www.visa5s.com | www.ditravel.vn

Các dịch vụ liên quan
Top