Giấy phép lao động

WORK PERMIT VIỆT NAM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
WORK PERMIT VIỆT NAM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việ tại Việt Nam là một loại giấy tờ đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm khi có nhu cầu tuyển dụng các nhân sự chất lượng cao người nước ngoài vào công ty để đảm nhận các vị trí công việc tại doanh nghiệp. Đây cũng là mối quan tâm của rất nhiều người nước ngoài khi có kế hoạch đến Việt Nam sinh sống và làm việc lâu dài. Vậy để xin được Giấy phép lao động tại Việt Nam người nước ngoài cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Quy trình, thủ tục chi tiết để tiến hành xin Work Permit Việt Nam cho người nước ngoài như thế nào? thời hạn tối đa của Work Permit Việt Nam cho người lao động nước ngoài mấy năm? Các hình thức làm việc và các loại Giấy phép lao động phổ biến cấp cho người nước ngoài là Nhà quản lý của doanh nghiệp, Chuyên gia và Lao động kỹ thuật. Trong bài viết này, hãy cùng Visa5s.com tìm hiểu chi tiết những thủ tục và hồ sơ cần thiết để được cấp giấy phép lao động Việt Nam theo cập nhật mới nhất từ nghị định 152/2023/NĐ-CP và nghị định 70/2023/NĐ-CP bổ sung mới nhất có hiệu lực từ 18/09/2023.

Chi tiết

CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căn cứ theo nghị định mới nhất số 70/2023/ND-CP được ban hành và có hiệu lực cùng ngày 18/09/2023, bổ sung chi tiết các quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Giấy phép lao động (GPLĐ) còn hiệu lực trong 03 trường hợp cần thực hiện thủ tục cấp lại: bị thất lạc, hư hỏng, thay đổi thông tin của người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động trên giấy phép lao động hiện tại. Việc nộp đơn xin cấp lại giấy phép lao động nên được thực hiện ngay sau khi thông tin trên giấy phép lao động thay đổi, hoặc sau khi giấy phép lao động bị thất lạc hay hư hỏng. Thời gian xử lý cấp lại giấy phép lao động là 03 ngày kể từ lúc nhận đủ hồ sơ và công ty vẫn sẽ thực hiện nộp hồ sơ và lấy kết quà tại Sở Lao động tại các tỉnh/ thành phố địa phương. Căn cứ theo nghị định mới nhất số 70/2023/ND-CP được ban hành và có hiệu lực cùng ngày 18/09/2023, bổ sung chi tiết các quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trong trường hợp giấy phép lao động còn hiệu lực nhưng bị thất lạc, hư hỏng hoặc thông tin trên giấy phép bị thay đổi thì người lao động nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp lại GPLĐ. 

Chi tiết

MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Hiện tại trình tự thủ tục và hồ sơ chi tiết xin Giấy phép lao động hoặc Giấy miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài đang làm việc, đầu tư cũng như cả người nước ngoài có vợ/ chồng là người Việt Nam, đều áp dụng chính sách mới theo Nghị định số 70/2023/NĐ-CP của Chính phủ cùng với Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, người sử dụng lao động được yêu cầu bắt buộc phải đăng thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài, việc đăng tuyển này được thực hiện thông qua cổng dịch vụ công của Cục việc làm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Cổng thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm, ít nhất trước 15 ngày kể từ ngày dự kiến báo cáo giải trình với Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội tỉnh/ thành phố nơi ngước ngoài dự kiến làm việc. Thông qua bài viết này, chúng tôi chia sẻ khái quát những trường hợp và đối tượng cụ thể được miễn Giấy phép lao động Việt Nam, điều kiện áp dụng cũng như thành phần hồ sơ cần cung cấp để chứng minh theo qui định. Tất cả những quan tâm trên sẽ được chia sẻ chi tiết trong bài viết này của Visa5s.com.

Chi tiết

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căn cứ theo Nghị định số 70/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, quy định về điều kiện, hồ sơ thủ tục xin Giấy phép lao động Việt Nam cho người lao động nước ngoài năm 2024, cũng như tuyển dụng, quản lý người lao động nước ngoài làm việc cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, thủ tục trình tự các bước xin Giấy phép lao động sẽ áp dụng theo nghị định 70/2023/NĐ-CP, các bước nộp hồ sơ xin Work Permit và thông báo với Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh/thành phố nơi người nước ngoài làm việc phải được thực hiện thông qua môi trường điện tử cổng dịch vụ công của Cục việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với nhu cầu giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến báo cáo giải trình với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc, doanh nghiệp phải tiến hành đăng thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài theo nghị định mới nhất.

Chi tiết

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM
GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định 70/2023/ND-CP ban hành ngày 18 tháng 09 năm 2023 về việc sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định 152/2020/NĐ-CP về giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài. Nếu người lao động nước ngoài đã được cấp Giấy phép lao động có kế hoạch tiếp tục làm việc tại Việt Nam thì doanh nghiệp bảo lãnh phải tiến hành thủ tục xin Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài theo luật định và đảm bảo các điều kiện theoqui định. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài phải được nộp tại Sở Lao động địa phương ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hiện tại hết hạn. Cùng với sự thay đổi về luật và qui trình đăng tuyển lao động người nước ngoài ngày càng chặt chẽ. Theo qui định từ 01/01/2024 thì doanh nghiệp cần phải tuân thủ và thực hiện sớm việc đăng tuyển lao động lên trang website của Cục việc làm hoặc Trung tâm giới thiệu việc làm, giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài càng sớm càng tốt để không ảnh hưởng đến thời gian nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động.

Chi tiết

TỔNG QUAN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
TỔNG QUAN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Giấy Phép Lao Động (Work Permit) được cấp cho công dân nước ngoài vào Việt Nam làm việc với các công ty, tổ chức, các nhà thầu nước ngoài,...theo hợp đồng lao động, thời hạn của giấy phép lao động được cấp là không quá 02 năm và theo thời hạn của một trong các trường hợp sau: Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết; Thời hạn của phía nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam; Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài; Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài; Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.

Chi tiết

Top