Tin Tức

CẬP NHẬP NGHỊ ĐỊNH 70/2023/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thứ 3, 26/09/23

Ngày 18/9/2023 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2020. Trong nghị định 70/2023/NĐ-CP này, chính phủ có một số các điều chỉnh như về thời gian doanh nghiệp nộp hồ sơ xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; hồ sơ chứng minh đối tượng lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật; gia hạn lấy phép lao động lần hai cho chuyên gia, lao động kỹ thuât,…  Trong bài viết này, hãy cùng Visa5s.com tìm hiểu rõ hơn một số các thay đổi chính trong Nghị định 70/2023/NĐ-CP nhé.


I THỜI ĐIỂM NGHỊ ĐỊNH 70/2023/NĐ-CP CÓ HIỆU LỰC

 

II CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TRONG NGHỊ ĐỊNH 70/2023/NĐ-CP

1. Về việc Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài:

Tại điểm này, Chính phủ đã giảm thời gian tối thiểu doanh nghiệp cần phải nộp nhu cầu xin Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài. Cụ thể doanh nghiệp cần phải xác định nhu cầu xin Công văn chấp thuận vị trí trước ít nhất 15 ngày thay vì "trước ít nhất 30 ngày" như Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Đồng thời xác định thời gian tối thiểu và địa điểm cụ thể đăng tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng lao động nước ngoài cũng đã được đề cập rõ ràng trong nghị định mới này.


2. Về việc Người sử dụng lao động không cần Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Trường hợp người lao động nước ngoài quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 8 Điều 154 của Bộ luật Lao động và các khoản 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 Điều 7 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thì người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

So với Nghị định 152/2020 thì Nghị định 70/2023 bổ sung thêm cụ thể các điều khoản sau:

Điều 54 Bộ Luật Lao động:

Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP:

 

3. Về định nghĩa và yêu cầu hồ sơ chứng minh đối với lao động nước ngoài là Nhà quản lý, Giám đốc điều hành; Chuyên gia; Lao động kỹ thuật

► Trường hợp Nhà quản lý, Giám đốc điều hành: sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 9

Giấy tờ chứng minh là Nhà quản lý, Giám đốc điều hành bao gồm 3 loại giấy tờ sau:

So với Nghị định 152/2020/NĐ-CP hồ sơ chứng minh lao động Nhà quản lý chỉ cần cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là đã đủ điều kiện, thì tại Nghị đinh 70/2023 này yêu cầu rất rõ ràng và chặt chẽ hơn rằng một Nhà quản lý, Giám đốc điều hành cần phải cung cấp đủ ba hồ sơ nêu trên. 


► Trường hợp Chuyên gia: sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 3

Tốt nghiệp đại học trở lên và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Như vậy theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP này, đã mở rộng điều kiện chỉ cần có ít nhất 03 năm kinh nghiệm phù hợp và có bằng đại học trở lên mà không cần phải kèm điều kiện kép “bằng đại học được đào tạo đúng chuyên ngành dự kiến làm việc” như Nghị định 152/2020.


► Trường hợp Lao động kỹ thuật: sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 6 Điều 3

Được đào tạo ít nhất 1 năm và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Nếu trước đây Nghị định 152/2020 quy định tại điểm này rằng lao động nước ngoài cần phải được đào tạo trong chuyên ngành kỹ thuật và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo, thì giờ đây lao động nước ngoài chỉ cần đáp ứng được tiêu chí có văn bằng, chứng chỉ và kinh nghiệm làm việc tối thiểu phù hợp với vị trí công việc dự kiến làm việc. 


Lưu ý quan trọng: Bổ sung điểm b khoản 4 Điều 9 về giấy tờ chứng minh chuyên gia, lao động kỹ thuật:

Như vậy đối với cách thức chứng minh số năm kinh nghiệm của người lao động nước ngoài, hiện nay được hợp thức hóa thêm việc sử dụng 02 giấy phép lao động hoặc 02 giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động thay cho giấy xác nhận kinh nghiệm. Đây có thể xem là một điểm bổ sung mang tính chất cởi mở, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, lao động kỹ thuật đã gắn bó, làm việc tại Việt Nam nhiều năm. 


4. Về việc cấp lại giấy phép lao động: 

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12: Khi người sử dụng lao động hoặc lao động nước ngoài thay đổi một trong các nội dung sau thì phải tiến hành xin cấp lại giấy phép lao động: Họ và tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc, đổi tên doanh nghiệp mà không thay đổi mã số doanh nghiệp ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn. 

 

III NỘI DUNG BỔ SUNG HOÀN TOÀN MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 70/2023/NĐ-CP SO VỚI NGHỊ ĐỊNH 152/2020/NĐ-CP

►  Bổ sung khoản 3 Điều 6 về việc người lao động nước ngoài làm việc cho một người sử dụng lao động nhưng tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc, người sử dụng lao động phải báo cáo qua môi trường điện tử về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài đến làm việc theo Mẫu số 17/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
 

► Bổ sung điểm c khoản 9 Điều 9 về việc gia hạn giấy phép lao động cho chuyên và lao động kỹ thuật.

Đối với người lao động nước ngoài đảm bảo được các yếu tố bên dưới thì sẽ được tiếp tục xin gia hạn Giấy phép lao động lần hai:

 

CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VISA VIỆT NAM & GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀITHÔNG TIN LIÊN HỆ
Discovery Indochina Travel Co., Ltd
5th Floor | Platinum Building | 145 Dien Bien Phu Street, District 1
Ho Chi Minh City | Vietnam
Tel: 028 39102358 | 028 39102359 - Mobile: 0938228856 | 0906640505
Email: contact@ditravel.vn

www.visa5s.com | www.ditravel.vn

Các tin liên quan
Top