Tin Tức

TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT THẺ TẠM TRÚ THÌ CẦN LÀM GÌ

Thứ 5, 04/07/19

Trường hợp người nước ngoài bị mất Thẻ Tạm Trú tại Việt Nam, điều đầu tiên họ cần làm là khai báo ngay cho cơ quan cấp thẻ tạm trú và làm đơn cớ mất thẻ tạm trú có xác nhận của công an địa phương, đối với trường hợp bị mất thẻ tạm trú thì thời hạn của thẻ tạm trú được cấp lại bằng với thời hạn của thẻ tạm trú bị mất. Thời gian xử lý cấp lại thẻ tạm trú và trả kết quả là 14 ngày làm việc, lâu hơn so với thời gian cấp mới Thẻ tạm trú. Thực hiện thủ tục cấp lại thẻ tạm trú đã bị mất tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Cục quản lý xuất nhập cảnh – Bộ công an. Thẻ Tạm Trú được cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động đã được cấp giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động, hoặc là chủ đầu tư, thành viên, cổ đông góp vốn của các loại hình công ty tại Việt Nam.

 

QUI ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG THẺ TẠM TRÚ VIỆT NAM

1. Người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú phải thực hiện đúng các nội dung những điều cần lưu ý (ghi rõ trên thẻ tạm trú), khai báo tạm trú đầy đủ;

2. Cơ quan, tổ chức bảo lãnh đề nghị cấp thẻ tạm trú phải có trách nhiệm:

 

TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT THẺ TẠM TRÚ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CẦN PHẢI LÀM GÌ?

 1. Trình báo ngay với cơ quan cấp thẻ tạm trú và công ty bảo lãnh tại Việt Nam;
 2. Khai báo mất thẻ tạm trú và có đơn xác nhận của công an địa phương về trình báo mất Thẻ tạm trú
 3. Hộ chiếu của người xin cấp lại thẻ tạm trú phải còn hạn trên 1 năm;
 4. Chuẩn bị Giấy phép lao động hoặc Giấy xác nhận miễn Giấy phép lao động và còn thời hạn tối thiểu trên 1 năm kể từ thời điểm xin cấp thẻ tạm trú đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc theo hợp đồng được ký kết với doanh nghiệp Việt Nam;
 5. Chuẩn bị giấy xác nhận đăng ký tạm trú tại xã, phường nơi người nước ngoài đang lưu trú;
 6. Thẻ tạm trú hoặc Visa Việt Nam phải còn hạn và được bảo lãnh bởi đúng công ty mà người nước ngoài đang làm việc;

 

CƠ QUAN PHỤ TRÁCH CẤP LẠI THẺ TẠM TRÚ BỊ MẤT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 1. Thủ tục cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài do Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc
 2. Cục quản lý xuất nhập cảnh – Bộ công an
 3. Thời gian xử lý: 5 đến 7 ngày làm việc

 

HỒ SƠ CẤP LẠI THẺ TẠM TRÚ DO BỊ MẤT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 1. Hồ sơ pháp nhân của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bảo lãnh đề nghị cấp thẻ tạm trú Việt Nam, tùy trường hợp cụ thể nộp giấy tờ sau:

* Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép thành lập VPĐD; Chi nhánh công ty;

* Giấy đăng ký mẫu dấu;
* Giấy đăng ký mã số thuế (nếu có)

 1. Đơn xác nhận của công an địa phương về trình báo mất Thẻ tạm trú
 2. Bản chính hoặc sao y công chứng sổ hoặc giấy xác nhận tạm trú hoặc phiếu khai báo tạm trú cho Người nước ngoài
 3. Văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú Việt Nam NA6 đại diện doanh nghiệp ký tên đóng dấu;
 4. Tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú NA8;
 5. 02 ảnh cỡ 2x3 cm phông nền trắng
 6. Hộ chiếu bản chính còn thời hạn ít nhất trên 1 năm
 7. Giấy phép lao động Việt Nam hoặc giấy xác nhận miễn Giấy phép lao động;
 8. Bản photo Thẻ tạm trú đã bị mất

 

Trường hợp người nước ngoài xin thẻ tạm trú cho thân nhân đi cùng bổ sung

 1. Hộ chiếu bản chính còn thời hạn trên 2 năm;
 2. 2 tấm hình 2x3 cm phong nền trắng
 3. Thẻ tạm trú Việt Nam hoặc Visa Việt Nam ký hiệu TT còn hạn
 4. Bản chính hoặc sao y công chứng sổ hoặc giấy xác nhận tạm trú hoặc phiếu khai báo tạm trú cho Người nước ngoài
 5. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ gia đình: giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, sổ gia đình…..những giấy tờ này phải được hợp pháp hóa lãnh sự quán và được dịch ra tiếng Việt, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

 

CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ VISA VIỆT NAM, THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 

Thông tin liên hệ
Discovery Indochina Travel Co., Ltd
5th Floor | Platinum Building | 145 Dien Bien Phu Street, District 1 | Ho Chi Minh City | Vietnam
Tel: 028 39102358 | 028 39102359  Mobile: 0938228856 | 0906640505


www.visa5s.com | www.ditravel.vn

Các tin liên quan
Top