Tin Tức

Trình tự thủ tục mời công dân Việt Nam nhập cảnh Liên Bang Nga

Thứ 5, 12/02/15

1. Cơ quan di trú liên bang cấp giấy mời* để nhập cảnh vào Liên bang Nga theo kiến nghị của:

2. Bộ ngoại giao cấp giấy mời* theo kiến nghị của**:

3. Công ty du lịch Nga được ủy quyền có thể mời người nước ngoài vào Nga với mục đích du lịch.

Các tin liên quan
Top