Tin Tức

THỦ TỤC CẤP LẠI THẺ TẠM TRÚ DO BỊ MẤT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Thứ 3, 25/06/19

Trường hợp người nước ngoài bị mất Thẻ Tạm Trú Việt Nam họ báo ngay cho cơ quan cấp thẻ và có xác nhận của công an địa phương về trình báo mất Thẻ tạm trú, thời hạn của thẻ tạm trú được cấp lại bằng với thời hạn của thẻ tạm trú đã bị mất. Thời gian xử lý và trả kết quả là 14 ngày làm việc, lâu hơn so với thời gian cấp mới Thẻ tạm trú. Thực hiện thủ tục cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Cục quản lý xuất nhập cảnh – Bộ công an. Thẻ Tạm Trú được cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động đã được cấp giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động đang làm việc tại các loại hình doanh nghiệp, VPĐD các công ty nước ngoài, là thành viên, cổ đông góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (trừ người đại diện theo ủy quyền), thân nhân đi cùng gồm (cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp thẻ tạm trú) đã được cấp thị thực (visa) có ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ, TT được xét cấp thẻ tạm trú có ký hiệu tương tự ký hiệu thị thực.

 


ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP LẠI THẺ TẠM TRÚ VIỆT NAM DO BỊ MẤT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 1. Có đơn xác nhận của công an địa phương về trình báo mất Thẻ tạm trú
 2. Hộ chiếu của người xin cấp thẻ tạm trú phải còn hạn trên 1 năm;
 3. Đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc theo hợp đồng được ký kết với doanh nghiệp Việt Nam phải có Giấy phép lao động hoặc Giấy xác nhận miễn Giấy phép lao động và còn thời hạn tối thiểu trên 1 năm kể từ thời điểm xin cấp thẻ tạm trú;
 4. Người nước ngoài phải có thời hạn tạm trú nhất định tại Việt Nam (có xác nhận đăng ký tạm trú tại xã, phường nơi người nước ngoài đang lưu trú);
 5. Cung cấp bản photo Thẻ tạm trú Việt Nam đã bị mất và được bảo lãnh bởi đúng công ty mà người nước ngoài đang làm việc;
 6. Hộ chiếu mới chưa được sử dụng để xuất nhập cảnh Việt Nam và chưa có visa mới dán trên hộ chiếu (trường hợp thay đổi thông tin số hộ chiếu do hộ chiếu hết trang, hoặc mất hộ chiếu phải xin cấp đổi lại hộ chiếu mới).

 

THỦ TỤC CẤP LẠI THẺ TẠM TRÚ VIỆT NAM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Thủ tục cấp lại Thẻ tạm trú do bị mất cho người nước ngoài được thực hiện tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Cục quản lý xuất nhập cảnh – Bộ công an

 1. Hồ sơ pháp nhân của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bảo lãnh đề nghị cấp thẻ tạm trú Việt Nam, tùy trường hợp cụ thể nộp giấy tờ sau:

* Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép thành lập VPĐD; Chi nhánh công ty;

* Giấy đăng ký mẫu dấu;
* Giấy đăng ký mã số thuế (nếu có)

 1. Đơn xác nhận của công an địa phương về trình báo mất Thẻ tạm trú
 2. Văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú Việt Nam NA6 đại diện doanh nghiệp ký tên đóng dấu;
 3. Tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú NA8;
 4. 02 ảnh cỡ 2x3 cm phông nền trắng
 5. Hộ chiếu bản chính còn thời hạn ít nhất trên 1 năm
 6. Thẻ tạm trú Việt Nam hoặc Visa Việt Nam ký hiệu ĐT, LĐ còn hạn
 7. Bản chính hoặc sao y công chứng sổ hoặc giấy xác nhận tạm trú hoặc phiếu khai báo tạm trú cho Người nước ngoài

 

Hồ sơ cấp lại thẻ tạm trú bị mất đối với chủ đầu tư hoặc thành viên góp vốn bổ sung

 1. Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thể hiện tên của nhà đầu tư hoặc cổ đông góp vốn;
 2. Bản chính Thẻ tạm trú Việt Nam hoặc Visa Việt Nam ký hiệu ĐT và do chính công ty mà nhà đầu tư hoặc cổ đông góp vốn bảo lãnh

 

Hồ sơ cấp lại thẻ tạm trú bị mất đối với lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động

 1. Giấy phép lao động Việt Nam hoặc giấy xác nhận miễn Giấy phép lao động;
 2. Bản chính Thẻ tạm trú Việt Nam hoặc Visa Việt Nam ký hiệu ĐN còn hạn do chính doanh nghiệp mà người lao động nước ngoài làm việc bảo lãnh.

 

Hồ sơ cấp lại thẻ tạm trú bị mất đối với trường hợp người nước ngoài xin thẻ tạm trú cho thân nhân bổ sung

 1. Hộ chiếu bản chính còn thời hạn trên 2 năm;
 2. 2 tấm hình 2x3 cm phong nền trắng
 3. Thẻ tạm trú Việt Nam hoặc Visa Việt Nam ký hiệu TT còn hạn
 4. Bản chính hoặc sao y công chứng sổ hoặc giấy xác nhận tạm trú hoặc phiếu khai báo tạm trú cho Người nước ngoài
 5. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ gia đình: giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, sổ gia đình…..những giấy tờ này phải được hợp pháp hóa lãnh sự quán và được dịch ra tiếng Việt, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

 


CƠ QUAN PHỤ TRÁCH CẤP LẠI THẺ TẠM TRÚ BỊ MẤT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 1. Thủ tục cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài do Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc
 2. Cục quản lý xuất nhập cảnh – Bộ công an
 3. Thời gian xử lý: 2 tuần làm việc

 

CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 

Thông tin liên hệ
Discovery Indochina Travel Co., Ltd
5th Floor | Platinum Building | 145 Dien Bien Phu Street, District 1 | Ho Chi Minh City | Vietnam
Tel: 028 39102358 | 028 39102359  Mobile: 0938228856 | 0906640505


www.visa5s.com | www.ditravel.vn

Các tin liên quan
Top